நாகூரானின் பார்வையில்!

Just another WordPress.com weblog

Archive for the ‘superstar’ Category

ரஜினியின் அடுத்த படம்!

Posted by naagooraan on October 20, 2007

ரஜினியின் அடுத்த படம் பற்றிய செய்தி இன்று வெளியானது, அனேகமாக நாந்தான் முதல் ஆளாக இதை வெளியிடுகிறேன் இங்கே என்று நினைக்கிறேன், ஏனென்றால் ……………….. ********************** %%%%%%%%%%%%%%%%%%
இப்படி ஒன்று நடந்திருந்தால் எல்லோருக்கும் இந்நேரம் தெரிந்திருக்குமே ஹி ஹி…! இந்த நாள் ஒரு இனிய நாளாகட்டும்!

Posted in rajini, superstar, tamil film, tamil films, tamilnadu | Leave a Comment »